ShopeeLike-Kit: Đăng Nhập Shopee mà không cần xác minh OTP, Email hay QRCode

Shopeelike-Kit là 1 tiện ích mở rộng của trình duyệt Chrome

Giúp đăng nhập Shopee trên GoSeller hoặc ShopeeLikePlus mà không cần xác minh(verify sms, email, QRcode ...)

Đăng nhập Shopee rác vào ShopeeLikePlus không cần xác minh

Khi bạn thuê mã OTP của bên dịch vụ để đăng kí một tài khoản Shopee rác dùng cho việc treo máy trên ShopeeLikePlus, sau khi đăng kí tài khoản Shopee xong, bạn cần đăng nhập tài khoản đó vào ShopeeLikePlus để sử dụng thì cần xác minh OTP lại một lần nữa. Bên thuê mã OTP sẽ không thể nhận tin nhắn xác minh OTP từ Shopee cho bạn nữa. Như vậy bạn sẽ không thể nào đăng nhập được vào ShopeeLikePlus, sử dụng tiện ích ShopeeLike-Kit để lấy được một đoạn mã có tên là SPC_F để đăng nhập tài khoản Shopee rác đó vào ShopeeLikePlus mà không bị bắt xác minh OTP.

Các bước tạo 1 tài khoản Shopee giá rẻ và bỏ vào treo máy trên phần mềm ShopeeLikePlus:

+Bước 1: Tải và cài đặt ShopeeLike-Kit vào trình duyệt web.
+Bước 2: Thuê mã OTP để nhận tin nhắn xác nhận đăng ký của Shopee.
+Bước 3: Bật tiện ích và lấy mã SPC_F và đăng nhập tài khoản rác đó vào ShopeeLikePlus.

Đăng nhập Shopee vào GoSeller không cần xác minh

Bạn đang đăng nhập Shopee trên trình duyệt và muốn đăng nhập tài khoản Shopee đó lên trên GoSeller để quản lý, bạn sử dụng tiện ích ShopeeLike-Kit để lấy được một đoạn mã có tên là SPC_F để đăng nhập tài khoản Shopee đó vào GoSeller mà không bị bắt xác minh OTP.

Tải về: ShopeeLike-Kit

Hướng dẫn sử dụng
Tiện ích này chỉ hỗ trợ trình duyệt Chrome và Cốc Cốc
Mã SPC_F giúp bạn đăng nhập Shopee lên trên ShopeeLikePlus hoặc GoSeller mà không cần xác minh SMS, Email hay QRcode. Hãy cài đặt ShopeeLike-Kit để lấy được mã này!
Bước 1: Click vào nút "Tải Về" phía trên
Bước 2: Click vào nút "Thêm Vào Chrome"
Bước 3: Click vào biểu tượng của ShopeeLike-Kit, phía trên cùng bên tay phải của trình duyệt, để lấy được thông tin tài khoản Shopee đang đăng nhập và mã SPC_F
Bước 4: Lúc này bạn đã cài đặt xong ShopeeLike-Kit và bạn có thể đăng nhập lên ShopeeLikePlus hoặc GoSeller
ShopeeLike-Kit sẽ giúp bạn lấy được 2 trường quan trọng là username và Mã SPC_F để có thể đăng nhập nhanh chóng một tài khoản Shopee lên trên ShopeeLikePlus hoặc GoSeller mà không bị xác minh tài khoản qua OTP, Email hay QRCode.
Lưu ý: Nếu trên trình duyệt bạn chưa đăng nhập shopee.vn hoặc banhang.shopee.vn thì ShopeeLike-Kit sẽ không lấy được thông tin đăng nhập cho bạn.
Gọi ngay 034.402.1922